Tính năng kiểm tra tình trạng pin iPhone được đưa vào iOS 11.3 Beta 2
Tính năng kiểm tra tình trạng pin iPhone được đưa vào iOS 11.3 Beta 2
07/02/2018 - 16:07:51
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Apple cũng đã đưa tính năng kiểm tra tình trạng pin iPhone vào iOS 11.3 Beta 2, cho phép người dùng tắt tính năng làm chậm iPhone vì pin chai.

<< < 12 13 14